© www.freepik.com

Туризам и економија

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран економист.

Програмата е наменета за обука на идните кадри од областа на туризмот, угостителството и кујната. Паралелно со теоретските предмети, големо внимание се посветува на практичната настава, планирани се 400 часа пракса за секоја студиска година. Покрај тоа, се организираат и студентски натпревари.
Целта на програмата е стекнување теоретски и практично корисни знаења од областа на угостителството и туризмот.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање