© www.freepik.com

Сметководство и ревизија

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран економист.

Програмата им овозможува на студентите да стекнат големо знаење во областа на економијата и методологијата неопходна за формирање и анализа на информации за средствата, капиталот, готовинските текови, приходите и расходите.

Програмата, исто така, ги обучува студентите самостојно да ги проценат финансиските перформанси на една компанија.

Покрај професионалните знаења во областа на сметководството, програмата обезбедува и обука во областа на правото, маркетинг, информатика, меѓународен бизнис и странски јазици.

Студиите за сметководство и ревизија им даваат можност на дипломираните студенти лесно да започнат бизнис во различни сектори како сметководители, даночни консултанти, ревизори, аналитичари и финансиски планери.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање