© www.freepik.com

Мехатроника

 • Степен: виша школа (2 години), додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: инженер за мехатроника, дипломиран инженер за мехатроника.

Во студиската програма доминираат професионални дисциплини: електронски уреди на мехатронички системи, делови од мехатронички модули, микропроцесорска технологија во мехатроника. Исто така, програмата вклучува основни инженерски предмети: инженерство и компјутерска графика и теорија за математичка контрола. Дипломирани студенти дизајнираат и прават модерни мехатронички производи, но тие исто така се обучени да одржуваат машини од претходната генерација.

Задолжителните практични часови се незаменлив дел од оваа програма. Студентите можат да стажираат во една од словенечките компании.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање