© www.freepik.com

Комуникација и медиуми

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран за комуникација и медиуми.

Целта на програмата Медиуми и новинарство е да ги запознае студентите со структурата и динамиката на модерните медиумски системи, како и да им обезбеди соодветни интердисциплинарни и мултидисциплинарни теоретски и практични знаења за да ги идентификуваат феномените и ефектите од овие високо софистицирани системи. Покрај општите знаења, студентите ќе го стекнат потребното искуство и вештини што ќе им овозможат полесно да настапуваат во локалната и странската медиумска средина.

Дипломирани студенти можат да работат во медиуми од сите видови (печатени, електронски, нови медиуми), во маркетинг агенции, агенции за односи со јавноста, економија и јавен сектор, во видео продукција, издаваштво, истражувачки и развојни агенции, во компјутерски графички и дизајн компании, во јавната администрација, образованието, граѓанското општество и меѓународните институции.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање