© www.freepik.com

Кинезиологија

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазикот: словенечки.
 • За да се запишете во програмата за кинезиологија, неопходно е да го положите приемниот испит за физички способности и спортски вештини.
 • Кандидатите исто така мора да достават лекарско уверение.
 • Звање: дипломиран кинезиологија.

Целта на студиската програма е да ги обучи студенти за спроведување на програмата за физичка кондиција. Вклучувајќи програми за превентивна обука за заштита од најчестите нарушувања на моторните функции, како и за рехабилитација.

Студентите учат како да го користат своето знаење во пракса, како и етика, односно кодот на професионалната област.

Кинезиолозите работат со спортски тимови, индивидуални спортисти, во операции за физиотерапија и во рамките на превентивните програми на здравствените институции.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање