© www.freepik.com

Интеркултурен менаџмент

 • Степен: постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање:Магистер по интеркултурен менаџмент.

Во рамките на оваа програма, студентите ќе се запознаат со културните и општествените процеси, каде што ќе користат соодветни методолошки алатки при имплементација, координација и организација на истражување за општествените норми. Е им се даде можност да создадат оригинални идеи, концепти и решенија за одредени општествени проблеми. Тие ќе развијат комуникациски вештини и ќе се подготвуваат за тимска работа.

Студенти, исто така, ќе научат за различни културни феномени и нивната врска со структурата и развојот на општеството и ќе стекнат знаење за користење на информатички и комуникациски технологии и системи во областа на културата.

Тие исто така ќе бидат обучени да ги извршуваат најсложените работни места во организации (владини тела, невладини организации, компании) кои работат во меѓународна средина или имаат мултинационални вработени или корисници. Исто така можат да бидат вработени како менаџери, службеници, експерти, аналитичари, консултанти, организатори или медијатори.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање