© www.freepik.com

Градежништво

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран градежен инженер.

Програмата создава образовен профит за градежните инженери кои врз основа на стекнатото знаење развиваат способност за проектирање и изградба на згради, како и проектирање и изработка на градежни производи во однос на правилен дизајн, квалитет и цена.

Во студиската програма е вклучена и професионалната пракса. Целта на праксата е студентите да го применат своето знаење во реално деловно опкружување.

Дипломираните студенти се стекнуваат со знаења од областа на проектирање, градежништво и градежно производство, но и екологија, урбанистичко планирање, политика за животна средина и градежна информатика. Тие се способни сами да извршуваат одредени задачи од областа на градежништвото.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање