© www.freepik.com

Инженерство и менаџмент 

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: Диплома за економија.

Програмата подготвува експерти кои се подготвени да решат сложени проблеми во областа на економијата и бизнисот, кои ги разбираат економските, технолошките и организациските аспекти на бизнисот, кои имаат сеопфатно знаење.

Студиите вклучуваат учење основни научни дисциплини во областа на инженерството, економијата и организациските науки. Во втората фаза се додаваат тесни професионални дисциплини: веб -технологии, статистика, енергија и животна средина, производствени системи, основи на автоматско сметководствено управување, договорно право и право на интелектуална сопственост.

Дипломирани студенти лесно наоѓаат работа во областа на маркетинг инженерските услуги, но тие се исто така способни да развијат стратешки развојни планови за компании од различни профили.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање