© www.freepik.com

Бизнис информатика

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран економист.

Целта на програмата е да се создадат експерти во областа на научно истражување и консултантски активности во деловните информациски системи: воведување на ERP решенија, реинженеринг на информации за деловните процеси, информациски системи за менаџери, стратешко планирање на развој на информации на целата компанија и индивидуални проекти. Студентите се запознаваат со деловните организациски и економски науки и економската практика.

На дипломираните студенти им се нуди широк спектар на вработување во различни индустрии. Со овој профил на знаење, ќе можете да развиете модерни информациски решенија во областа на бизнисот, деловната информатика и е-трговијата, како и да барате соодветни решенија во областа на информатичкиот и организацискиот бизнис.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање