© www.freepik.com

Бизнис економија

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран економист.

Студентите во оваа програма учат макроекономија и микроекономија, математика, статистика, деловна економија, маркетинг, корпоративни финансии, сметководство и ревизија, економска анализа, инвестиции, економија на трудот, меѓународна економија, економско законодавство, стратегија на компанијата, деловно планирање, организација на производство, проекти за анализа , методи на донесување одлуки, економски ризик и проценка, бизнис план и методологија за предвидување, како и макроекономско планирање.

Целта на програмата е да се обучи кадар за средно и високо раководство во компании или финансиски институции, не само во Словенија, туку и во други европски земји.

Дипломирани студенти, исто така, можат да се вработат како аналитичари, да се вклучат во истражувачки активности, а исто така можат да работат како проект менаџери во меѓународни компании.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање