© www.freepik.com

Организација и управување со информациски системи

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран организатор на информатика.

Програмата е фокусирана на обука на специјалисти кои се способни да управуваат со деловните процеси во компаниите. Дипломирани студенти можат да ја зголемат ефикасноста и конкурентноста на компанијата преку соодветна организација на информатичките системи и да играат клучна улога во организацијата. Тие исто така учествуваат во дизајнот и имплементацијата на информатичките системи, дејствувајќи во компанијата како мост помеѓу техничките и менаџерските оддели.

Студентите учат предмети поврзани првенствено со економија (менаџмент, статистика, маркетинг), но исто така се занимаваат и со дисциплини поврзани со ИТ -областа (бази на податоци, анализа на системи, моделирање системи).

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање