Системот на бодови попознат како ЕКТС е опис на вашето идно академско образование изразено во бројки. Станува збор за систематски опис кој се добива со доделување одреден број бодови на секој предмет, односно на предметот на студиската програма. Се применува низ цела Европа, па Словенија не е исклучок.

Што значи EКТС?

Европски систем за трансфер и акумулација на кредити (ЕКТС) преведено на македонски значи: „Европски систем на пренос и акумулација на бодови“. Системот се заснова на обемот на работа на студентот за време на неговото совладување на целите на програмата. Програмата на секој курс е формулирана во форма на резултати од учењето: знаења, способности и вештини што ги вклучува курсот.

Историја на EКТС бодирањето

Системот започна да се применува во 1989 година во Болоња, по што го доби името „Болоњски процес“. Денес, т.н „Болоња“ е составен дел на повеќето европски закони за високо образование.

ЕКТС е единствениот систем за бодови што се користи во Европа и неговата цел е да го олесни пренесувањето на бодови, што има за цел поголема мобилност на студентите, бидејќи го олеснува препознавањето на периодите на студирање во други земји.

Предности на EКТС бодирањето?

ЕКТС го олеснува проверувањето на наставната програма кога е неопходно да се споредат домашните и странските програми за студенти кои завршиле дел од студиите во странство. Ова значи, ако на пример студирате во Словенија, а преку програма за размена на студенти поминувате еден семестар, да речеме во Италија, EКТС бодовите што сте ги заработиле таму автоматски ќе ви се пресметаат и ќе бидат признаени како еднакви на вашиот матичен универзитет.

Основни карактеристики

ЕКТС се заснова на принципот според кој 60 бодови го изразуваат обемот на работа на студентот во текот на една академска година. Обемот на студентот при совладување на одредена програма се пресметува според бројот на „работни часови“ на студентот, кој во најголем број случаи е околу 1500-1800 часа годишно и во овие случаи се доделува по еден бод/кредит за околу 25-30 работни часа.

Потоа се доделуваат бодови по успешно исполнување на обврските предвидени по предметот како потврда дека ученикот ги исполнил очекуваните резултати од наставата. Резултатите од наставата подразбираат компетентност што го одразува она што ученикот ќе го знае, разбере или може да го направи по завршувањето на процесот на учење, долг или краток.

Дали овој систем се применува и во Словенија?

Да, како што веќе рековме, Словенија не е исклучок. Универзитетите во Словенија со години успешно го применуваат EКТС системот при оценувањето на нивните студенти. Доколку одлучите да студирате во Словенија, ќе имате многу повеќе можности да аплицирате за една од програмите за размена на студенти, како и да го продолжите вашето академско патување во друга земја на ЕУ.

Мора да  постои некој детаљ што ве интересира, а ни недостасува. Тогаш имате совршена можност да нè контактирате и да закажете бесплатна консултација каде што можете да ги добиете сите информации за процесот на аплицирање на словенечките универзитети, како и сè друго за бесплатните студии во Словенија. Нашата агенција за образование во Словенија секогаш ви стои на располагање и се радуваме на секоја нова соработка со студентите од регионот.

© 2TM d.o.o.

    Закажете
    консултација

    Поставете ни прашање и закажете консултација.
    Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

    Поставете ни прашање