Sistem bodova poznatiji kao ECTS predstavlja opis tvog budućeg akademskog obrazovanja izražen u brojkama. To je sistematičan opis koji se dobija tako što se određeni broj bodova dodeljuje svakom kursu, odnosno predmetu studijskog programa. Primenjuje se širom Evrope – Slovenija nije izuzetak.

Šta znači ECTS?

European Credit Transfer and accumulation System (ECTS) u prevodu na naš jezik znači: „Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova“. Sistem se zasniva na opterećenju studenta tokom njegovog savladavanja ciljeva programa. Program svakog predmeta je pri tom formulisan u vidu ishoda učenja: znanja, sposobnosti i veštine koje predmet obuhvata.

Istorija ECTS bodovanja

Sistem je počeo da se primenjuje 1989. godine u Bolonji po kojoj je dobio naziv „bolonjski proces“. Danas tzv. „Bolonja“ predstavlja integralni deo većine evropskih zakona o visokom obrazovanju.

ECTS je jedini sistem bodova koji se koristi u Evropi i njegova svrha je da omogući lakši prenos bodova što za cilj ima veću mobilnost studenta, jer olakšava priznavanje perioda studiranja u drugim zemljama.

Prednosti ECTS bodovanja?

ECTS olakšava iščitavanje nastavnog programa kada je potrebno da se uporede domaći i strani programi za studente koji su deo svojih studija obavili u inostranstvu. Ovo znači, ako npr. studiraš u Sloveniji, pa preko nekog programa studentske razmene, jedan semestar provedeš, recimo u Italiji, tebi će se automatski obračunati ECTS bodovi koje si tamo stekao i priznaće se kao ravnopravni na tvom matičnom fakultetu.

Osnovne karakteristike

ECTS se zasniva na principu po kojem se sa 60 bodova izražava opterećenje studenta u toku jedne akademske godine. Opterećenje studenta u savlađivanju određenog programa računa se prema broju „radnih sati“ studenta što je u većini slučajeva oko 1500-1800 sati godišnje i u tim slučajevima se jedan bod/kredit dodeljuje za oko 25-30 radnih sati.

Nakon toga, bodovi se dodeljuju nakon uspešnog ispunjenja obaveza predviđanih predmetom kao potvrda da je student ispunio predviđene ishode učenja. Ishodi učenja podrazumevaju kompetenciju koja oslikava šta će student znati, razumeti ili moći raditi nakon završetka procesa učenja, dugog ili kratkog.

Da li se i u Sloveniji primenjuje ovaj sistem?

Da, kao što smo već rekli, ni Slovenija nije izuzetak. Univerziteti u Sloveniji već dugi niz godina uspešno primenjuju ETCS sistem prilikom ocenjivanja svojih studenata. Ukoliko se odlučiš za studiranje u Sloveniji imaćeš mnogo više mogućnosti da se prijaviš na neki od programa studentske razmene, kao i da svoj akademski put nastaviš u nekoj drugoj zemlji EU.

Sigurno postoji neki detalj koji nam je promakao, a tebe možda baš to zanima. Onda imaš savršenu priliku da nam se javiš i zakažeš besplatne konsultacije na kojima možeš da dobiješ sve informacije o tome kakav je proces prijave na slovenačke univerzitete, ali i sve o besplatnim studijama u Sloveniji. Naša agencija za studiranje u Sloveniji stoji ti uvek na raspolaganju i radujemo se svakoj novoj saradnji sa studentima iz regiona.

© 2TM d.o.o.

    Zakažite
    konsultacije

    Pošaljite svoje pitanje i zakažite konsultacije.
    Naši savetnici će vam se javiti u najkrače vreme.

    Postavite nam pitanje