© www.freepik.com

Заштита на животната средина

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки, англиски.
 • Звање: дипломиран технолог за животна средина.

Студентите учат предмети поврзани со еколошки прашања, како што се мерење на загадувањето на водата, воздухот и почвата во животната средина, управување со отпад, заштита на природата, управување со животната средина, економија на животната средина. Факултетот е опремен со модерни лаборатории, соработува со Државната клучна лабораторија за истражување на животната средина и Лабораторијата за истражување на материјали, што им нуди на студентите солидна основа за практична обука.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање