© www.freepik.com

Угостителство и туризам

 • Степен: виша школа (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: организатор на бизнис во угостителство и туризам.

Програмата е наменета за обука на иден персонал во областа на туризмот, угостителството и кујната. Паралелно со теоретските предмети, големо внимание се посветува на практичната настава, се планираат 400 часа практика за секоја година на студирање. Покрај тоа, се организираат студентски натпревари каде што целта не е само да се подготви услугата, туку е неопходно да се понуди и продаде услугата во една од познатите словенечки „отворени кујни“.

Целта на програмата е да се здобијат со теоретски и практично корисни знаења во областа на угостителството и туризмот, врз основа на кои студентите ја градат самодовербата и подоцна во својата работа формираат одговорен однос кон обезбедување квалитет.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање