© www.freepik.com

Туризам

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломант по туризам.

Програма прави експерти од областа на стратешката анализа и развојот на туризмот како индустрија. Студентите стекнуваат сеопфатно знаење од областа на менаџментот, маркетингот, основите на правото, информатиката, логистиката, туристичките стратегии, но и психологијата на потрошувачите. Програма, исто така, вклучува работа со искусни туристички работници кои ги споделуваат своите вредни искуства во областа на туризмот со студентите.

За време на студиите, студентите стекнуваат богато практично искуство, работат во туристички компании, хотели, учествуваат во организација на регионални настани.

Дипломирани студенти претежно работат во областа на истражувањето и развојот на туризмот.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање