© www.freepik.com

Сообраќајно инженерство

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Звање: дипломиран сообраќаен инженер.

Оваа програма нуди знаења за планирање на сообраќајниот систем:

 • планирање, проектирање, изградба и поправка на патишта,
 • управување со сообраќајот и протокот на сообраќај,
 • развој и имплементација на услуги.

Тесното испреплетување на теоретските знаења од областа на природните и техничките науки и практики во процесот на студирање, му олеснуваат на дипломираните студенти да ги применат стекнатите вештини, особено при донесување важни одлуки.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање