© www.freepik.com

Социјалн менаџмент

 • Степен: додипломски (3 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран социјален менаџер.

Главната цел на оваа студиска програма е да се добијат основни знаења за општествените закони и системи, да се стекне способност за анализа на тековните општествени, политички, културни и економски процеси.

Целта на оваа програма е да прави експерт во пронаоѓање и обработка на податоци и водење, организирање и насочување на општествените процеси.

Програмата за применети општествени студии е исто така одлична основа за продолжување на студиите во програми за социјални постдипломски студии.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање