© www.freepik.com

Управување со туристички претпријатија

 • Степен: виша школа (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: организатор на бизнис во угостителство и туризам.

Програмата се фокусира на знаење и компетенции за управување и основање туристички компании на домашниот и меѓународниот пазар. Студентите се запознаваат со оперативните и технолошките процеси во туристичките компании, стекнуваат знаења во областа на организацијата, економијата и менаџментот, се обучуваат за развој, иновации и маркетинг на туристички услуги (на пр. Во хотели и ресторани, тур -оператори, како и во здравството и конгресот) активности).

Покрај деловниот англиски јазик во туризмот, на студиската програма ќе биде и друг странски светски јазик.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање