© www.freepik.com

Претприемништво

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки, англиски.
 • Звање: дипломиран економист.

Студиите на оваа студиска програма им овозможуваат на идните студенти да станат професионалци во креирање и развивање конкурентни идеи.

Програмата има за цел да обучи професионалци кои се способни да ја предвидат побарувачката на потрошувачите низ призмата на максималните придобивки за нивната компанија и да користат ефективни методи за промовирање на продажбата. Дипломирани студенти се исто така способни да се движат низ правните аспекти на деловното функционирање, односно да организираат работа со добавувачи и клиенти.

Дипломирани студенти генерално создаваат и развиваат сопствен бизнис или заземаат позиции на директор за продажба, комерцијален директор, висок менаџер за работа со клучни клиенти, како и менаџер за развој на бизнисот.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање