© www.freepik.com

Право

 • Степен: додипломски (4 години), постдипломски (1 година).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: Диплома по право.

Главната цел на студиската програма Право е да создаде профил на експерти кои ќе можат самостојно да работат во сите правни професии – во бизнисот, администрацијата, со можност за водење административни постапки и во судството. Тој им нуди на студентите добра основа за продолжување на студиите за да го положат државниот правен испит.

Дипломиран студент кој ќе заврши втор степен на правни студии може да започне пракса, а потоа да полага правосуден испит, што му овозможува да ја извршува функцијата судија и јавен обвинител, професија адвокат и нотар или да извршува други работи за кои државата правниот испит е пропишан со закон.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање