© www.freepik.com

Политички науки

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање:: дипломиран политички научник.

Студентите се ангажирани во теоретско и емпириско истражување на политиката, политичките процеси и односот на политиката со другите области на човечкиот живот. Стекнатите знаења и компетенции овозможуваат развој на способност за примена на знаењето во пракса и специфични ситуации на работното место.

Основните студиски програми од областа на политичките науки се наменети за студентите заинтересирани за работа во меѓународни владини и невладини организации, транснационални компании, политички партии, медиуми, министерства, истражувачки и високообразовни институции, истражувачки организации.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање