© www.freepik.com

Медиумска продукција

 • Степен: Виша школа (2 години).
 • Јазик: словенечки, англиски.
 • За да се запишете во програмата, потребно е да го положите приемниот испит.
 • Звање: инженер за производство на медиуми.

Студиите се фокусирани на стекнување знаења и вештини во областа на фотографијата, аудио и видео продукција и графички дизајн, во втората година фокусот е на избраниот модул.

Модулите се:

 • 3D анимација
 • аудио продукција
 • графички дизајн
 • фотографијата
 • видео продукција
 • WEB производство

Студиите содржат 60% од предавањата и 40% од вежбите. Образовниот процес вклучува најмалку 400 часа задолжителни практични предавања што се одржуваат во словенечки компании.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање