© www.freepik.com

Математика во економија и финансии

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки, англиски.
 • Звање: Диплома за финансиска математика.

Оваа програма ја нагласува интеракцијата на математиката и економијата, вклучувајќи ги и финансиите. Дипломирани студенти се подготвени да ги решат проблемите не само во банкарскиот и осигурителниот сектор, туку и во другите финансиски институции. Тие исто така се способни да применат математички вештини во ситуации неопходни за проценка и управување со ризикот.

Студиската програма вклучува предмети по математика (математика, дискретна математика, анализа, финансиска математика) и економија (макро и микроекономија, економетрија). Комбинацијата на математички вештини со економско размислување им дава на студентите значајна предност во барањето работа.

Дипломирани студенти најчесто работат во банки, осигурителни компании, берзи, брокерски куќи, логистички сектор и компании од јавниот сектор поврзани со финансии, економија и аналитика.

Тие исто така можат да најдат работа во индустрискиот сектор и инженерство.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање