© www.freepik.com

Машинство

 • Степен: Виша школа (2 години), додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: Диплома по машинско инженерство.

Оваа програма е фокусирана на обука на специјалисти кои целосно го контролираат целиот производствен процес: од изработка на скици до изработка на готови производи.

Образовната програма вклучува предмети од областа на основните природни науки: математика, физика, хемија, но и техники на производство, како и информатика.

Таквата програма е неопходна поради воведувањето на автоматизирани и модерни машини во производството.

Образовниот процес вклучува најмалку 200 часа задолжителни практични предавања што се одржуваат во универзитетските лаборатории, како и во локалните словенечки компании.

Дипломирани студенти можат да работат како инженер-технолози, инженери-дизајнери, сервисни техничари или менаџери на производни процеси.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање