© www.freepik.com

Менаџмент

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки, англиски.
 • Звање: Диплома по економија.

Целта на програмата е формирање на различни компетенции што им овозможуваат на студентите ефикасно да работат во различни компании на позиции од организациски, менаџерски и економски профил.

За време на студиите, идните менаџери учат економски, социјални и хуманистички дисциплини. Задолжителните предмети вклучуваат: теорија за управување, економска теорија, маркетинг, сметководство и анализа, финансиско управување, управување со човечки ресурси и стратешко управување.

Дипломирани студенти заземаат водечки позиции во компании на домашниот и меѓународниот пазар.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање