© www.freepik.com

Лозарство и енологија

 • Степен: додипломски (3 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран инженер за лозарство и винарство.

Целта на наставната програма е да се обучат специјалисти со интердисциплинарни теоретски знаења и практични вештини. Дипломирани студенти од програмата за лозарство и енологија стекнуваат професионални вештини за независно управување со винаријата.

Програмата обезбедува основни знаења во природните науки (хемија, биологија на клетки, математика, микробиологија) и економија, како и знаење од областа на маркетингот на винските производи. Предавањата се надополнети со практична настава во лаборатории и винарски визби, како и обука во вински домаќинства во Словенија и во специјални лаборатории или институти за производство.

Дипломирани студенти ќе можат да се вработат како експерти во различни активности поврзани со одгледување на грозје, производство на вино и пласман на вински производи. Професионалните компетенции ќе им овозможат лесно да се прилагодат на промените на словенечкиот и светскиот пазар, што им дава почетна предност во потрагата по работа. Дипломирани студенти ќе можат критички да ги проценат новите технологии во светската индустрија, но и да ги применуваат на локално ниво.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање