© www.freepik.com

Логистика

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години – синџири за снабдување и логистика).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран економист; Магистер по бизнис науки.

Целта на програмата е да ги подготви студентите за логистика и управување со синџирот на снабдување. Таквите експерти можат да решаваат задачи поврзани со планирање, организација и ефикасно управување со логистичкиот систем на компанијата.

Основните студии за економија се дополнети со предмети за претприемништво, право, деловна етика и економско предвидување.

Дипломирани студенти обично се вработени како менаџери во различни области на логистика: производство, транспорт и испорака.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање