© www.freepik.com

Лингвистика

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: ккомбинација на словенечки и јазикот што се студира.
 • Форма на студирање: еднопредметните  и двопредметните студии, редовни или вонредни студии.
 • Звање: дипломиран професор по јазик;  дипломиран преведувач.

Cтудиите во рамките на лингвистичките програми се фокусираат на стекнување знаење за јазикот, на проучување на културните содржини на земјата на јазикот што се изучува, како и на литературата и лингвистиката на целата говорна област.

Предметите во јазичните програми вклучуваат: практично учење јазик, лингвистика, фонетика, морфологија, развој и историја на литературата, историја на јазикот и книжевна теоријa.

По завршувањето на студиите, дипломираните студенти можат да се вработат како преведувачи, наставници, уредници и новинари во дипломатски претставништва во странство, министерства, претставништва на други земји и амбасади.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање