© www.freepik.com

Компјутерски науки и информатичка технологија

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: Диплома за наука во компјутерски науки и информатичка технологија.

Програмата ги подготвува идните експерти да користат модерни методи за решавање на нови проблеми, да управуваат со програмските јазици и да ја знаат методологијата за развој на системот.

Наставната програма се состои од предмети поврзани со различни области на ИТ. Студентите се фокусираат на дизајнирање и евалуација на нови пристапи и методи во изучувањето на компјутерската практика, вештачката интелигенција, компјутерските јазици и компјутерските науки. Студиите се спроведуваат во специјално опремени факултетски лаборатории.

Дополнителните предмети што студентите ги учат за време на студиите им даваат можност за многу специјализации, не ограничувајќи ги само на една професија.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање