Историја

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран историчар.

Целта на програмата е да се формира хуманистички и социолошки широко образуван дипломиран студент.

Студентот се стекнува со основни историски знаења и основни вештини за научно истражување. Дипломираниот студент може аналитички, критички и длабоко да погледне во минатото, што му овозможува да ги препознае актуелните политички и општествени настани и нивната критичка проценка.

Стекнатите компетенции им овозможуваат на дипломираните студенти да вршат педагошка, истражувачка, јавна, архивска и музејска работа во владини и невладини организации и институции, како и разни поврзани работни места во хуманистичките и општествените науки, локално, национално и меѓународно.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање