© www.freepik.com

Информатиката во современото општество

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: Диплома за социјална информатика.

Целта на програмата е да ги едуцира студентите во областа на општествените науки, со широко познавање на методите за истражување на општествените науки и добро познавање на ИКТ со цел да можат да ја поврзат информатичката технологија со потребите на модерното општество.

Дипломирани студенти стекнуваат методолошко знаење за квантитативни и квалитативни методи на истражување, широко познавање на теоретски и методолошки концепти во општествените науки, важноста и употребливоста на ИКТ во современото општество и интеракциите помеѓу ИКТ и современото општество.

Оваа рамка вклучува знаење од социологија, организација, економија, претприемништво, политички науки, комуникација.

Дипломирани студенти имаат одлични можности за вработување, бидејќи таквото знаење е во голема побарувачка во различни сфери на бизнисот (информациски системи, бази на податоци, програмирање, компјутеризација, електронски услуги).

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање