© www.freepik.com

Хемиско инженерство

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: Диплома за наука по хемиско инженерство.

Хемискиот инженеринг е инженерска дисциплина која се потпира на знаење од хемија, физика и математика. Она што го прави хемиското инженерство различно од другите инженерски дисциплини е решавањето на проблемот со хемиските процеси. Ова подразбира индустриски процеси во кои се одвиваат хемиски или физички одвојувања на материјата, како и хемиски реакции.

Главната цел на студиската програма по хемиско инженерство е да направи експерти кои ќе можат да се вклучат во вистински индустриски процеси и, врз основа на стекнатото знаење, да можат да анализираат и планираат хемиски процеси и производи.

По завршувањето на студиите, постојат можности за вработување во истражувачки институции, разни образовни институции или во организации за комерцијална дејност и слично. Хемиските инженери учествуваат во развојот и производството на широк спектар на производи, како и специјални хемикалии. Некои од овие производи се материјали потребни за авијација и космонаутика, производство на автомобили, апликации за биомедицински цели, електроника, заштита на животната средина итн.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање