© www.freepik.com

Графички дизајн

 • Додипломски студии (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран дизајнер за визуелни комуникации.

Целта на програмата е да се обучат графички експерти за работа во медиумите и во областа на интерактивни комуникации. Во рамките на оваа едукативна програма студентите се занимаваат со природни науки (физика, хемија, математика), како и предмети од областа на графиката, фотографијата, печатењето и компјутерската технологија. Учениците истражуваат методи на уметничко изразување, начини на дизајнирање производи, но и материјали кои се користат во производството на печатени производи.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање