© www.freepik.com

Географија

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран географ.

Студент стекнува основни знаења што му овозможуваат да ги препознае и разбере природните и општествените процеси на обликување и трансформација на површината на земјата и да ги разбере односите помеѓу природата и општеството во вселената. Интердисциплинарни географски студии ве подготвуваат да влезете во динамичен пазар на труд. Со стекнатото знаење, дипломираниот може да изврши одредени задачи во различни институции во областа на статистиката, просторно и регионално планирање, туризам, заштита на животната средина, образование, администрација, медиуми, заштита на природното и културното наследство и истражувачки активности.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање