© www.freepik.com

Електротехника

 • Степен: Виша школа (2 години), додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: Диплома за електротехника.

Главната цел на програмата е да обучи професионалци со високо ниво на знаење во областа на електротехниката и способност ефикасно да го користат во производствениот процес.

Во рамките на програмата, дипломираните студенти здобијат способност да ги идентификуваат, разберат и креативно да ги решат проблемите во областа на електротехниката и да научат да користат модерни информатички и комуникациски технологии.

Дипломирани студенти можат да работаат на различни работни места во областите електроника, енергетика, мехатроника, информатички и комуникациски технологии, како и автоматизација. Теоретското знаење и добра пракса, што студентите ги стекнуваат во третата година на студирање, можат да се користат во други сектори: хемија, фармацевтска индустрија, текстил и храна, како и металургија, трговија и транспорт.

Дипломирани студенти добиваат лиценци и сертификати што им овозможуваат да работат во водечки компании и во Словенија и во други земји на ЕУ.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање