© www.freepik.com

Диететика

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран диететичар.

Студентите стекнуваат основни знаења за исхраната, потпирајќи се на клинички предмети (диетална терапија, исхрана, нутригеномика). Студиите вклучуваат и некои предмети од општествените науки (психологија на исхрана, вештини за странски јазици) и методи на истражување. Студиите завршуваат со задолжителна обука во работна средина, која му овозможува на студентот да го примени стекнатото знаење во пракса.

По завршувањето на студиите, дипломираните студенти можат да се вработат како советници за исхрана на здрави и болни лица, а можат да учествуваат и во промоција на здравата исхрана, но и здравјето воопшто. Како советници за исхрана лесно можат да бараат вработување во здравствени установи од областа на клиничката исхрана и диететска терапија или како консултанти во угостителско-туристички институции.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање