© www.freepik.com

Биоинформатика

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломирај биоинформатика.

Биоинформатиката е интердисциплинарна наука која ги комбинира знаењата за биологија, биохемија, генетика, како и математика, статистика и информатика. Биоинформатиката се занимава со развој, методи и процедури за собирање биолошки податоци, чија анализа се базира на секвенци на нуклеотиди и протеини. Целта на програмата е да се обучат експерти кои решаваат сложени проблеми на биолошките податоци, кои го разбираат животниот процес на ниво на клетки и микроорганизми. Студиската програма се состои од природни науки (биологија, генетика, хемија, физика), и е дополнета со предмети од областа на математиката (статистика) и компјутерските науки (програмирање, алгоритми, оперативни системи).

Дипломирани студенти работат во медицински институции и фармацевтски компании, како и прехранбената индустрија. Знаењето стекнато во областа на информатиката и математиката исто така им овозможува да работат во област каде што е потребно познавање на статистиката (осигурителни компании, банки, фондови).

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање