Има еден израз кој што вели: „голема среќа е да имаш работа која што истовремено ти е и хоби“. Во тој случај, човекот заработува пари за тоа то го работи а воедно тоа што го сака. 

Туристичката гранка во целиот свет од година во година демонстрира динамичен раст, постојано барајќи нови високообразовани кадри. Затоа матурантот кој што решил да се стекне со образование од туристичкиот бизнис, несомнено ја направил правата инвестиција во својата иднина. И тешко дека некој ќе го оспори тоа, дека најдобро е да се образуваш за туризам таму каде што за тоа има голем потенцијал, како на пример во Република Словенија. Можеби ви изгледа неверојатно, но оваа мала европска држава на својата територија ги има и прекрасните Алпи, и излез на брегот на прекрасното Јадранско море, и термални капацитети, и прекрасна архитектура на старите градови, и различност на националните кулинарски традиции, и прекрасна традиционална музика, сето тоа предизвикува огромен интерес кај туристите од целиот свет.

Системот на образование во образовните установи во Република Словенија е рационален и ефективен. Акцентот во подготовката на специјалисти од областа на туризмот тука се става на предавања на „терен“. Професорскиот состав одржува пракса за специјалисти во различни сфери на туристичкиот бизнис. Сите тие на еден или на друг начин се поврзани со државниот или приватниот сектор за сервис и услуги, затоа студентите ја добиваат најактуелната информација „од прва рака“. Веќе во првата година тие имаат можност преку пракса да ги зацврстуваат своите знаења, подработувајќи во локалните туристички фирми. Покрај тоа благодарение на студентските попусти и привилегии, студентите од словенечките високообразовни установи имаат можност да патуваат, како по Република Словенија така и по другите земји. Тоа во целост се однесува и на странските студенти, кои што за време на образованието во Словенија се стекнуваат со еден вид на документи кои што им овозможуваат без проблеми да патуваат по сите земји од EU.

Образованието во Република Словенија се одвива по Болоњскиот систем. Тоа му овозможува на студентот не само да се стекне со престижна диплома од меѓународен степен, туку и да усчествува во програмите за размена на студенти за време на студирањето или да си ги повиши квалификациите по стекнувањето на дипломата на било кој од високообразовните установи кои учествуваат во Болоњскиот систем. Не е зачудувачки фактот дека, дипломците од словенечките образовни установи се барани на европскиот пазар на трудот поради престижните дипломи, и опширната пракса, знаењето на неколку странски јазици, и стажирањето во други земји. Дипломците од туристичкиот факултет можат да работат во хотелиерскиот и ресторантскиот бизнис, да создаваат и реализираат туристички производи, да се занимаваат со реклама, менаџирање на настани и многу други слични правци. Студентот може да се одлучи што да избере во време на образовниот процес и потоа насочено да посетува пракса, таму каде што би сакал да работи по стекнувањето со диплома.

Државните и приватните образовни установи во Република Словенија, како високообразовните установи така и колеџите, предлагаат разнообразни прогрми за подготовка на специјалисти од туристичката гранка.

При тоа многу матуранти од практични причини не се запишуваат во високообразовните установи, туку во колеџите: доколку образованието во универзитетот трае 3 години, тогаш во колеџите трае само 2 години, при тоа тука се посветува големо внимание на практичната подготовка (400 часа годишно!) . Соодветно дипломците од колеџите можат порано да започнат со градење на својата кариера и да заработуваат.

Но која и да ја изберете образовна установа, каков ли правец да изберете од туристичката индустрија, едно е неспорно: да се студира во Република Словенија, туризам е перспективно и е вистински избор. Тука вие можете да ја изучите оваа дејност со сите нејзини детали и нијанси, станувајќи универзален професионалец со богато професионално искуство. А на која точка од земјината топка вие ќе посакате да ги примените својте знаења и искуство ќе ви каже вашето срце и самиот живот. Со среќа!

За да дознаете повеќе за образовните програми во сферата на туристичкото работење, обратете се за бесплатни консултации кај нашите менаџери. Своите прашања вие можете да ги адресирате до нас преку спесијалниот формулар на сајтот.

Олга Шумакова

    Закажете
    консултација

    Поставете ни прашање и закажете консултација.
    Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

    Поставете ни прашање