© www.freepik.com

Istorija

 • Stepen: dodiplomski (3 godine), master (2 godine).
 • Jezik: slovenački.
 • Naziv: diplomirani zgodovinar.

Cilj programa je formiranje humanistički i sociološki široko obrazovanog diplomca.

Student stiče osnovna istorijska znanja i osnovne veštine naučnoistraživačkog rada. Diplomac student je sposoban da analitički, kritički i dublje gleda u prošlost, što mu omogućava da prepozna aktuelne političke i društvene događaje i njihovu kritičku procenu.

Stečene kompetencije omogućavaju diplomiranim studentima obavljanje pedagoških, istraživačkih, javnih, arhivskih i muzejskih poslova u vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama, kao i razne srodne poslove u oblasti humanističkih i društvenih nauka, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom i međunarodnom nivou.

  Zakažite
  konsultacije

  Pošaljite svoje pitanje i zakažite konsultacije.
  Naši savetnici će vam se javiti u najkrače vreme.

  Postavite nam pitanje