© www.freepik.com

Dizajn materijala

 • Stepen: dodiplomski (2 godine).
 • Jezik: slovenački.
 • Za upis u program potrebno je položiti prijemni ispit (portfolio).
 • Naziv: inženir oblikovanja.

Program nudi dva modula: kamen i metal i polimere. Nastava se fokusira na praktični i kreativni rad. Kombinuje stručna teorijska i praktična znanja – omogućava upotrebu teorijskog znanja i naučnih metoda u rešavanju određenih problema u praksi. Studenti su usposobljeni za rešavanje različitih projektnih zadataka i upućeni su na samostalan i timski rad.

Akademska godina uključuje predavanja, seminare, laboratorijske vježbe (24 sedmice) i 10 sedmica (400 sati) praktične nastave u kompanijama. Studenti tokom studija stiču teorijska znanja, ručne vještine i sposobnosti.

  Zakažite
  konsultacije

  Pošaljite svoje pitanje i zakažite konsultacije.
  Naši savetnici će vam se javiti u najkrače vreme.

  Postavite nam pitanje