© www.freepik.com

Bioinformatika

 • Stepen: osnovne studije (3 godìne).
 • Jezik: slovenački.
 • Naziv: diplomirani bioinformatik.

Bioinformatika je interdisciplinarna nauka koja kombinuje znanje biologije, biohemije, genetike, kao i matematike, statistike i informatike. Bioinformatika se bavi razvojem, metodama i procedurama za sakupljanje bioloških podataka, analizu istih koji su zasnovani na nukleotidnim i proteinskim sekvencama. Cilj programa je obuka stručnjaka, koji rešavaju složene probleme bioloških podataka, koji razumeju životni proces na nivou ćelja i mikro-organizama. Studijski program se sastoji iz prirodnih nauka (biologija, genetika, hemija, fizika), a dopunjen je predmetima iz oblasti matematike (statistika) i računarstva (programiranje, algoritmi, operativni sistemi).

Diplomci rade u medicinskim institucijama i farmaceutskim kompanijama kao i prehrambenoj industriji. Znanje stečeno u oblasti informatike i matematike, takođe im omogućava da rade na polju gde je neophodno poznavanje statistike (osiguravajuća društva, banke, fondovi).

  Zakažite
  konsultacije

  Pošaljite svoje pitanje i zakažite konsultacije.
  Naši savetnici će vam se javiti u najkrače vreme.

  Postavite nam pitanje