© www.freepik.com

Arhitektura

 • Stepen: osnovne studije (3 godine), master (2 godine) ili integrìsane studije (5 godina).
 • Jezik: slovenački.
 • Za upis na program arhitekture potrebno je položiti prijemni ispit.
 • Naziv: diplomirani inženir arhitekture, diplomirani inženir arhitekt – urbanist.

Program je namenjen studentima koji žele da postanu stručnjaci u oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna. Centralni deo nastavnog plana i programa je obučavanje iz oblasti kompozicije i dizajna. U program su ukjučene tehničke, humanističke, kao i društvene nauke. Kombinacja ovih predmeta u jednom nastavnom planu doprinosi formiranju stručnjaka koji u arhitektonskom dizajnu mogu da uspostave balans funkcionalnih, tehničkih i umetničkih komponenti.

Arhitekta ne stvara samo dizajn, sastav, oblik, već uzima u obzir i sve tehničke karakteristike objekta.
Po okončanim studijama, diplomci mogu da dobiju arhitektonsku dozvolu, koja im omogućava rad u svim zemljama EU. Oni mogu da pronađu posao u odejenjima za urbano i arhitektonsko planiranje, kao i u kompanjama koje nadziru kvalitet gradevinskih radova. Takode, mogu da rade u sektoru menadžmenta i da budu angažovani na naučno istražìvačkom radu u oblasti arhitekture.

  Zakažite
  konsultacije

  Pošaljite svoje pitanje i zakažite konsultacije.
  Naši savetnici će vam se javiti u najkrače vreme.

  Postavite nam pitanje