Razmišljaš o studiranju u Sloveniji i to baš u glavnom gradu? Univerzitet u Ljubljani je najveći i najstariji univerzitet u Sloveniji, a rangiran je među najboljih 3 odsto univerziteta u svetu.

O Univerzitetu u Ljubljani

Univerzitet u Ljubljani na 23 fakulteta i 3 umetničke akademije nudi studije u oblasti društvenih nauka, humanistike, prirodnih nauka, medicine, tehnike, umetnosti i sporta, a svi su osmišljeni u skladu sa smernicama bolonjskog procesa. Mogućnost studija u svim oblastima nauke i umetnosti je sve ređe čak i po svetskim merilima.

Tokom studija studentkinje i studenti mogu da učestvuju u različitim projektima i da postanu deo raznolike internacionalne zajednice profesora i studenata. U ovoj studijskoj godini na Univerzitetu u Ljubljani studira ukupno skoro 40 hiljada studentkinja i studenata. Već nekoliko godina uzastopce mnogo internacionalnih studentkinja i studenata dolazi upravo iz Srbije, a u ovoj studijskoj godini na Univerzitetu u Ljubljani ih studira skoro pet stotina. Univerzitet u Ljubljani je otvoreni univerzitet koji želi da primi što više studentkinja i studenata iz drugih zemalja.

Budući da se studije odvijaju na slovenačkom jeziku, a na nekim studijskim programima i na engleskom ili drugim jezicima, internacionalnim studentima i studentkinjama radi lakšeg uključivanja u slovenačko okruženje dostupna je opcija Leto plus (Godina plus). Godina plus je sklop sadržaja i predmeta (osim slovenačkog jezika), koji uz ispunjavanje određenih uslova internacionalnim studentkinjama i studentima omogućava produženje statusa studenta.

Pored toga, Univerzitet u Ljubljani svake godine organizuje bogatu lepezu letnjih škola iz različitih oblasti: od ekonomsko-poslovnih nauka i prava, socijalnih nauka do umetnosti, veterine, teoloških i tehničkih nauka. U okviru letnjih škola slovenačkog jezika učesnici mogu da nauče, odnosno da unaprede svoje znanje slovenačkog jezika, a letnje škole su i sjajna prilika za upoznavanje slovenačke kulture i okruženja.

Rejting Univerziteta u Ljubljani

Univerzitet u Ljubljani je jedini slovenački univerzitet koji ulazi među 500 najboljih univerziteta na svetu, prema podacima Academic Ranking of World Universities (ARWU), poznatijeg kao Šangajska lista. Univerzitet u Ljubljani spada među univerzitete na pozicijama između 401. i 500. mesta.

Postoji nekoliko kriterijuma za uključenje nekog univerziteta na ovu najstariju i najrespektabilniju listu univerziteta, Šangajsku listu. Naime, 40% ocene čine naučnoistraživačka dostignuća univerzitetskih saradnika, 30% ocene nose nobelovci (potrebno je da univerzitet ima laureata Nobelove nagrade), 20% nose istraživači sa visokim procentom citiranja, a 10% broj naučnika sa univerziteta. Univerziteti koji nemaju laureata nobelove nagrade, moraju da se oslone na ostale kriterijume. Univerzitet u Ljubljani je dokaz da je zahvaljujući nivou kvaliteta obrazovanja moguće ući među 500 najboljih univerziteta na svetu, bez obzira na to što niko od akademskog osoblja nije laureat Nobelove nagrade.

Univerzitet u Ljubljani takođe je prisutan na tri druge vodeće liste univerziteta. Tako se, prema podacima liste Centra World University Rankings (CWUR), Univerzitet u Ljubljani popeo za 97 mesta i sada je na 370. poziciji među više od 18 hiljada univerziteta u svetu. Na listi Times Higher Education Ranking (THE), Univerzitet u Ljubljani se nalazi između 601. i 800. mesta, a na listi QS World University Rankings je između 651. i 700. mesta.

© 2TM d.o.o.

    Zakažite
    konsultacije

    Pošaljite svoje pitanje i zakažite konsultacije.
    Naši savetnici će vam se javiti u najkrače vreme.

    Postavite nam pitanje