Postoji mnogo argumenata u korist studija na nemačkim univerzitetima, hajde da pogledamo neke.

1. Kvalitetno obrazovanje – Kvalitet visokog obrazovanja stečenog u Nemačkoj jedan je od najboljih i najviših ne samo u Europi, već i širom sveta.

2. Veliki izbor studijskih programa – nemačke visokoškolske ustanove nude veliku listu smerova, među kojima definitivno postoji program za svakog kandidata.

3. Pravovremena mogućnost specijalizacije – Već tokom studija na jednom od univerziteta u Nemačkoj, student se može fokusirati na potrebe tržišta rada i odabrati odgovarajuću specijalizaciju u okviru određene oblasti studija.

4. Šanse za karijeru – Većina velikih i poznatih firmi zapošljava  ljude sa višim obrazovanjem. A nemačka diploma  povećava šanse za visoko plaćeni i prestižni posao, kako u Europi, tako i šire.

5. Plata – Specijalisti sa višom stručnom spremom, bez obzira na zemlju u kojoj rade, obično imaju dobar posao i visoke plate.

6. Akademska sloboda i fleksibilnost – Studenti u Nemačkoj dobijaju akademsku slobodu i fleksibilnost. To znači da studenti mogu samostalno da rasporede svoje vreme i sami odlučiti koja predavanja će pohađati.

7. Vreme studija – Dodiplomsko obrazovanje u Nemačkoj traje od 3 do 3,5 godine, dok master studije traju od 1,5 do 2 godine.

© 2TM d.o.o. po materijalima sajta u4ebagermania.ru

    Zakažite
    konsultacije

    Pošaljite svoje pitanje i zakažite konsultacije.
    Naši savetnici će vam se javiti u najkrače vreme.

    Postavite nam pitanje